Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

ISU-kongress med tunge organisasjonsvedtak

ISUs 50. kongress ble avsluttet sist fredag i Scheveningen i Nederland, byen hvor organisasjonen ble stiftet for 112 år siden. 

Store organisasjonsendringer
Siden de ikke var valg på agendaen i år – valg avholdes kun hvert 4. år – var kongressen først og fremst preget av diskusjonen omkring forslaget om et ny Constitution – eller grunnlov om man vil – for organisasjonen.
 
For to år siden ble det nedsatt en kommisjon som skulle se på hele ISU-organisasjonen og komme med forslag med det formål å modernisere ISU. Vår egen Tron Espeli var medlem i kommisjonen. Kommisjonens forslag ble presentert som en ”pakkeløsning” for kongressen og ble vedtatt. De fleste av forslagene vil imidlertid ikke tre i kraft før om to år – etter kongressen i 2006.

Hva innebærer så den nye strukturen i ISU? Her er noen hovedpunkter:

  • Utformingen av en rekke detaljer vedrørende regelverket ble overført fra kongressen til styret og de valgte komiteer, noe tilsvarende som Norges Skøyteforbund vedtok på tinget i Arendal for et år siden.

  • Det skal etableres et såkalt ”Board of Directors” bestående av fire sportsdirektører som vil være ansvarlig for gjennomføringen av ISUs sportslige aktiviteter.

  • De tekniske komiteene skal bestå av 4 valgte og 2 oppnevnte medlemmer. De oppnevnte medlemmene skal være en trener og en aktiv.

  • En nyvalgt disiplinærkommisjon på 5 medlemmer skal heretter være ansvarlig for å behandle alle disiplinærsaker, herunder også brudd på dopingbestemmelsene. Dette ansvaret lå tidligere under styret.

  • Et eget organ vil bli oppnevnt av styret med det formål å overvåke all dømming i kunstløp, isdans og synkronskøyting. Dette var tidligere de tekniske komiteenes ansvar.

  • ISUs generalsekretær har fått ny tittel, generaldirektør, og utvidede fullmakter.

Nytt bedømmelsessystem i kunstløp vedtatt
For kunstløp var den store saken på årets kongress det nye og meget omdiskuterte bedømmelsessystemet i kunstløp. Etter de mange dommerskandalene under vinter-OL i 2002 har ISU lagt ned store ressurser for å utvikle et nytt bedømmelsessystem for kunstløp med det formål å forhindre kontroversielle resultater grunnet tvilsom dømming. Det nye systemet, som har vært prøvd ut over to år, har vakt stor diskusjon innad i kunstløpsmiljøet, ble nå vedtatt innført , da 43 av 54 tilstedeværende nasjoner stemte for. Dermed fikk forslaget den nødvendige 2/3-dels majoritet.

Ellers ble det vedtatt en del mindre endringer vedrørende mesterskapsprogrammene, bl.a. ble kvalifiseringsrunden under EM avskaffet, maksimumstiden for kortprogram ble øket fra 2.40 til 2.40, og det ble foretatt visse justeringer vedrørende påkledningsreglementet.

Ingen store endringer i hurtigløp
En rekke forslag som ville endre mesterskapsprogrammet i hurtigløp ble trukket. Det gjaldt både teknisk komites forslag om å gjøre EM til et åpent mesterskap, og følgelig også det norske forslaget om å fjerne 10000 m fra EM-programmet. Teknisk komites forslag om å ”slå sammen” VM enkeltdistanser og VM sprint ble også trukket. Dermed ble nesten alt ved det gamle hva angår hurtigløpssporten. Dog merker vi oss følgende endringer:

  • Lagtempo for menn og kvinner legges inn som offisielle VM-øvelser i VM enkeltdistanser.

  • Lagtempo blir også olympisk øvelse fra 2006, samtidig skal begge 500-metrene i OL gås på samme dag.
     

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.