Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Regionaliseringsarbeidet
i NSF er i gang

Fra det første møte mellom sportssjef Finn Aamodt (i midten, delvis skjult). Fra venstre: Frode Rønning, Hans Dankertsen, Jarle Pedersen, Ervik, Arne Borgersen, Arne Skuterud, Steinar Fagerheim og Torgrim Tønne.

NSF er endelig i gang med regionaliseringen! Lørdag 5. og søndag 6. juni var alle regionstrenere og ledere samlet i Oslo sammen med sportssjefen og hans team, for å bygge og utvikle det teamet som skal utvikle norsk skøytesport og skape en samhandling å rød tråd fra klubber opp mot den sentrale satsingen i skøyteforbundet.

De fire første regionene Øst (Furumo), Vest, Trøndelag og Mjøsteam deltok. Når flere regioner kommer på plass, vil disse også kjøre samme prosessen. Vi er på langt nær ferdig, men det var enighet om hvilke ansvar regionene skal ha:

 • Utvikle kvalitetsutøvere i egen region og sammen med klubbene (utøver i sentrum)

 • Utvikle trenere og ledere i klubbene

 • Ansvar for kompetanseflyt fra sentrale treningsgrupper og organisasjon mot klubber og kretser

 • Innkalle og skape et trenerforum i regionen

 • Ansvar for junior satsing og deltagelse i mesterskap m.v., sammen med sportssjef

 • Ansvar i samarbeid med klubber rekrutterings satsing i klubber og skoler m.v.

Sentrale punkter som ble gjennomgått:

 • Mål og hensikt

  • Kvalitetssikre og forankre innhold og krav i trener, leder rollen i regionene

  • Ansvarsområder

  • Forankre teknikk / treningsmetodikk

  • Introdusere Coaching / teambuilding

 • Kvalitetssikre og forankre innhold i trener / lederrollen

  • Beskrivelse av trenerrollen / leder rollen

  • Krav til rollen(e) ift koordinering vertikalt (resultater)/horisontalt av utvikling av utøvere og trenere

   • følges opp av den enkelte, landslagstrener og sportssjef

 • Hvilke styrker/utfordringer har vi som gruppe

  • Kompetanse

  • Egenskaper

   • følges opp av den enkelte og sportssjef

Gruppa kom forøvrig fram til hvilken kompetanse vil må søke å utvikle og foredle i skøytenorge:

VISJON

 • Shaping the new skating generation

Overgripende rollebeskrivning

 

 • Øke antallet kvalitetsløpere inn på landslaget og hele tiden rekruttere nye gjennom et godt kvalitetsopplegg som utvikler hele mennesket og gjør det interessant å være med

Ansvarsområder

 • Utvikling av trenere og kvalitetsløpere 

 • Spre kompetanse

 • Oversikt over kultur, nivå, og løpere

 • Øke kompetansen i klubbene

Fokusområder

 • Formidle gode holdninger til trening og livsførsel, ansvarliggjøre utøvere (selvkorrigerende)

Kunnskap

 • Fysiologi, treningsstyring, teknikk / pedagogikk

 • Helhetlig skøytebevegelse

 • Følge den nye utvikling

 • Kunne trekke på spisskompetanse

 • Være god på helhet

Pedagogiske utfordringer

 • Viktig med fokus på egenutvikling

 • Dønn tilstede!

 • Væremåte, «se» løperen

 • På nivå med løperen

Krav og forventninger:

VISJON

 • Skape begeistring/åpenhet og samarbeid

Overgripende rollebeskrivning

 • Jobbe som et lag

 • Kompetanseforum

Spisskompetanse – hva skal vi være gode på?

 • Engasjement / lidenskap

 • Skøytekultur / historie

 • Anatomi, fysiologi og bevegelse

 • Formidle teknikk / teknisk trening

 • Skøytebue, banke stål

 • Bevisstgjøring, mentale prosesser

 • Pedagogikk

 • Tilstedeværelse

Utviklingsområder

 • Samarbeid innen teamet

 • «Vi»-kultur, treningslære / treningsmetodikk / teknikk

 • Den «Røde tråden»

 • Utviklingstrapper

Fokusområder

 • Tydelige, coache i forhold til utøverens målsetting og konsekvens av den

 • Kvalitet i gjennomføring av besluttede tiltak

 Forventninger

 • Større antall skøyteløpere bredde og toppløpere

 • Toppidrettskultur i organisasjonen

 • Stå samla

 
Senere vil gruppa, som vil bli kalt «Finns team», utarbeide planmaler for utvikling av skøyteløpere i Norge på alle plan fra rekruttering til topp internasjonal standard. I dette arbeidet vil klubbene få en sentral rolle.

 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.