Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

– Skøyte-Norge trenger
en «rød tråd»

– Det har vært et begivenhetsrikt år, og vi har hatt mer enn nok å ta tak i, sa skøytepresident Terje Andersen da han på vegne av styret la fram en statusrapport på NSFs ledermøte. Presidenten la stor vekt på arbeidet med å bygge opp en ny organisasjonsstruktur og på regionaliseringsprosjektet som er kommet godt i gang.

Skøyte-Norge trenger en rød tråd fra klubbnivå og opp til toppen, og mulighetene for å oppnå dette mente Terje var gode etter ansettelsen av Finn Aamodt som ny sportssjef. Han vil få følgende arbeidsoppgaver:

 • Sportslig ansvarlig/faglig ansvarlig for forbundets toppidrettssatsing (både kunstløp og hurtigløp)

 • Budsjettansvarlig – sportslig aktivitet

 • Kompetansebygging/utvikling

  • Aktive

  • Trenere

 • Planlegging aktiviteter/reisevirksomhet

 • Adm. utstyrsutvikling/leverandører

 • Kontakt mot Olympiatoppen

 • Kontakt mot sponsorer (utstyr/bartelavtaler)

– Det er viktig at vi nå får et kontinuerlig sportslig system som ikke endrer seg hver gang vi bytter trener, sa Finn.

Skøytestyrets målsetting for 2004/2005 kan sammenfattes slik:

 • Relativt sett øke midler mot aktiviteter/idrett

 • Skape et bedre tilbud til flere

 • Ha en større tilgang av toppløpere

 • Ta internasjonale medaljer

Bekymringsfull økonomi
Naturlig nok ble den økonomiske situasjonen med et underskudd på 3 millioner kroner i 2003 viet stor oppmerksomhet. I følge presidenten er 1 million av underskuddet kostnader knyttet til tidligere år.

Ved hjelp av omorganisering av administrasjonen, nedskjæringer og beinharde prioriteringer håper imidlertid styret at forbundet vil kunne oppnå balanse i driften i 2005. Blant annet er stipendiene til landslagsløperne fjernet, og driften i alle ledd vil bli styrt etter strenge økonomiske retningslinjer i tiden framover. Det jobbes intenst med kontakter i sponsormarkedet, og forbundet har konkrete «følere» ute i flere miljøer.

Årets allround-VM ga et bedre økonomisk resultat enn budsjettert, og per i dag har forbundet en positiv egenkapital og ingen gjeld.

Georg Wiig fra Hordaland Skøytekrets uttrykte sterk bekymring for økonomien, og han etterlyste bedre informasjon fra styret. Blant delegatene var det en klar oppfatning om at budsjettdisiplin og økonomirapportering må bli bedre.

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.