Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Svar til Terje B. Hansen

I et ryddig og saklig innlegg belyser Terje B. Hansen uttakssaken sett fra sitt ståsted - helt i tråd med det vi kan kalle et organisasjonsdemokrati. Hans innlegg er ikke basert på personlige sjikaneringer og mistenkeliggjøring av enkeltpersoner. Men debatten omkring EM uttaket hadde dessverre ikke den samme tone og saklighet. Uten å gå nærmere i detaljer; det kan vi vel være enige om? Og det som nettopp var mitt hovedpoeng - som bidrag til en debatt som da for lengst var utdebattert - var om det virkelig var nødvendig å bruke så sterke ord og personlige mistenkeliggjøringer for å løse saken.

Jeg har fått mange positive reaksjoner på det innlegget jeg hadde om EM-uttaket. Mange mener, som meg, at ordlyden i debatten ble vel sterk og kanskje også skadelig, selv om jeg håper dette siste er ugrunnet. Jeg skrev innlegget som privatperson, men vil gjerne presisere at som leder i Buskerud Skøytekrets har jeg lyst til å arbeide under ryddige organisatoriske forhold. Derfor berømmet jeg både ASK og NSF for den smidighet og saklighet som til slutt løste saken. Når en løper, i dette tilfelle Mari Hemmer, berettiget føler seg forbigått synes jeg at det er både korrekt og betryggende at klubben bringer saken til torgs på en ryddig måte.
 
Videre har jeg lyst til å sitere Hansens ene avsnitt før jeg kommenterer det; ”Det er definitivt ikke slik Bøkko later til å mene, at EM-uttaket er en sak som bare angår NSF og den aktuelle løperens klubb, ASK. Om dette er en utbredt holdning innenfor organisasjonen, har vi en opplagt, medvirkende årsak til at strid om uttak oppstår. Hurtigløp på skøyter er en individuell idrett, der klubb- eller lagtilhørighet ikke skulle ha betydning for den enkelte løpers landslagsdeltagelse”.
 
Jeg må innrømme at dette avsnittet måtte jeg lese flere ganger for å forstå innholdet. Selv om jeg kanskje enda ikke helt har forstått det, la meg allikevel presisere; Et EM-uttak er en sak mellom NSF, og selvfølgelig de løperne det gjelder. Men hva var mer naturlig enn at ASK stilte opp i dette tilfelle? For dette må da være en organisasjonssak, kan det være tvil om det? Vi kan lett trekke en bra parallell til arbeidslivet - de fleste av oss har en organisasjonstilknytning bl.a. til hjelp i litt vriene situasjoner. Hadde dette vært en løper fra min krets, der ikke først klubben hadde forsøkt å hjelpe løperen ved å ta kontakt med NSF, hadde jeg som kretsleder måtte tatt dette opp. Men ikke gjennom ulike utspill i media, slik enkelte tydeligvis mente var den rette resepten. Jeg er ganske så sikker på at både tillitsvalgte og ansatte i NSF er åpne, saklige og løsningsorienterte i en slik situasjon. Hvis ikke har skøyte-Norge et problem.
 
Ha en fortsatt god julefeiring, og et godt nytt år!


 
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.