Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Skøytehall i Oslo – et levende prosjekt

Jeg leser med interesse Morten Henriksens synspunkter rundt et riksanlegg for skøytesport i Oslo. På de fleste punkter jeg enig med ham, men det hevdes feilaktig at det ikke er politisk vilje til å iverksette et hallprosjekt i Oslo. Sammen med sentrale krefter i Oslo kommune har Aktiv Skøyteklubb i lengre tid jobbet med helt konkrete planer for en skøytehall av internasjonal toppklasse på Valle Hovin og dette er igjen tuftet på et politisk initiativ fra flere sentrale politikere. Det er gjennomført på oppdrag fra bystyret et mulighetsstudie med konkrete og prisvurderte planer som skal legges frem i løpet av februar i år. Vi i Aktiv Skøyteklubb vil fortsette arbeidet med å fokusere på behovet og underbygge dette med flere konkrete aktiviteter i tiden som kommer. I dette prosjektet er også bandyforbundet involvert. Vi som driver med skøytesport i Oslo her helt avhengig av så vel en realisering av et hallprosjekt på Valle Hovin som er større tetthet av baneanlegg generelt. Frogner stadion med en stor kunstfrosset isflate og flere lokale isflater i byen er viktig for rekrutteringen siden det er lekorientert aktivitet i lokalmiljøet som gir barn det nødvendige grunnlaget for å fatte interesse for skøyter. Dette krever igjen at man jobber mot disse lokalanleggene hva gjelder rekrutteringsaktiviteter. I dette arbeidet spiller også skolene en viktig rolle.

Jeg leser også med interesse Atle Bergseths innlegg og er enig med ham i at det er viktig med en nasjonal anleggsplan for skøytesport. I den sammenheng må man ikke stille alternativene innendørs anlegg opp mot utendørs anlegg. Vi må tenke totalen og ikke minst på lokale ”mini” baner i nærmiljøene eksempelvis etter modell av forballforbundets ballbinger. Her vet jeg at man på vestlandet har jobbet med et interessant konsept hvor man benytter fotballbinger til skøytebaner på vinterstid. Hvis dette kombineres med en rundbane og et isanlegg som kan levere oppvarmingsenergi til for eksempel en skole, kan det hele bli et meget spennende konsept som også har en interessant miljøprofil og en driftskostnad som er overkommelig. Til syvende og sist er det noe som ofte glemmes i iveren etter å bygge opp anlegg, nemlig det administrative i form av levende skøyteklubb miljøer som er i stand til å sørge for å ivareta rekrutteringen og utviklingen av løpere. Her har skøytenorge mye å lære.


(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.