Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Ressursgruppe for rekruttering og bredde

Jeg har lagt merke til at forbundet har diverse utvalg, komiteer og ressursgrupper bestående av folk som for det meste tar denne jobben på fritida utenom andre oppgaver, og lurer på om det kunne vært en idé å opprette en ressursgruppe bare for rekruttering og breddeidrett, en oppgave vi aldri kan overvurdere viktigheten av. Jeg
forestiller meg følgende hovedoppgaver for gruppen:

1. Arbeide for å opprette tilsvarende grupper på region- og kretsplan som skal hjelpe forbundgruppen med nedenstående oppgaver og kanskje gjøre det meste av arbeidet.

2. Finne fram til kontaktpersoner i skole, administrasjon, foreninger og det allmenne publikum i alle landets kommuner som interesserer seg for skøyter og kan tenke seg å arbeide for å øke skøyteaktiviteten i kommunen.

3. Kartlegge det som finnes av tilgjengelig is i hver kommune og utforske mulighetene for å forøke isressursene, dette blir vel da sammen med baneutvalget.

4. Ta initiativ eller hjelpe til med å ta initiativ til å stifte en klubb eller skøytegruppe eller blåse liv i sovende eller døsige klubber, så snart det er samlet tilstrekkelig mange interesserte blant skole, administrasjon, foreninger og publikum og issituasjonen
er slik at prosjektet har en sjanse til å bli levedyktig.

5. Føre lister over akkrediterte funksjonærer som er villige til å stille opp på arrangementer på steder hvor det ikke finnes nok slike ressurser lokalt. En slags beredskapsgruppe.

6. Prøve å finne løpere av en viss kvalitet for å stille opp til propagandastevner hvis anledningen by seg.

7. Alt ellers du kan tenke deg, bearbeide lokale media for eksempel.

Mye av dette kan gjøres uten særlig pengeforbruk i det hele tatt. Det kreves en del arbeid, derfor bør ressursgruppene være av en viss størrelse, slik at hver og en kan ta en ikke altfor overmenneskelig del av fritida og allikevel få utrettet noe. Litt reisevirksomhet må man regne med, samt noe annonsering i media, men dette med at vi har så veldig mange millioner øremerket til rekruttering tyder jo på at vi bør kunne ha råd til det.

Det er iallfall grusomt mye ugjort på dette feltet. Over hele landet boltrer unger seg uorganisert på isen og særlig på steder hvor man ikke overdynges av snø hele tida ser potensialet ut til å være stort. Likevel har vi bare et 50-tall klubber som har noen aktivitet overhodet og knapt et dusin av dem produserer regelmessig talenter opp til seniornivå. Skal vi overleve som betydelig skøytenasjon, må vi se litt bredere på det.
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.