Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Konfliktstoff

Det har vært rikelig med konflikter i skøyteleiren de siste 12-13 åra. Dette skyldes vel mye at resultater og inntekter ikke er det vi ønsker oss, men det finnes også mer konkrete årsaker til konfliktene. Styremedlemmer og ansatte kommer og går, Ildsjeler og ressurspersoner brennes ut, brukes opp og forsvinner ofte nærmest totalt fra
skøytemiljøet. Likevel ser det ut til at forbundet styres etter en visjon som vedvarer uansett utskifting av mannskap og som virker komplett uforståelig på de mer menige skøytearbeiderne rundt omkring i skøyteriket.

Mye av årsaken til at den virker uforståelig er tilsynelatende at man sentralt anser det viktig å konsentrere de begrensa ressursene om noen få eliteutøvere, mens klubbene er orientert mer i retning av breddeidrett. Elitetenking er ikke noe som er unormalt i idrett. Det skal ikke være for lett å komme inn på landslaget og de som kommer inn der skal ikke gjøre skam på den norske landslagsdrakta. Men slik det nå fungerer, virker det mer umulig enn vanskelig for enkelte. Klubber, regioner og utøvere som jobber hardt med å oppnå et høyt nivå får ikke lønn for strevet, heller ikke nå når løperne synes klart å være kvalifisert i henhold til vedtatte kriterier. 

Sentrum og periferi har ikke samme visjon og klarer ikke å kommunisere med hverandre. Og hvis vi ikke skal oppleve nye konflikter og nye oppbrukte ressurspersoner, må vi gjøre noe med dette. Forbundet har et visst ansvar. De er nødt til å definere denne visjonen sin og forklare den til oss slik at vi alle forstår den og kan samarbeide om den. De er lederne våre og er satt til å styre skøytesporten her i landet, men de er valgte ledere og står til ansvar overfor oss. Samarbeidet kan ikke bare bestå av diktat fra den
sentrale ledelsens side. De må også vise en viss interesse for breddeidrett og en vilje til å bruke ressurser på den. All breddesatsing kan ikke overlates til det fåtallet av aktive klubber vi har i dag. Det er mulig å drive en eliteskøytesport med bare et dusintall aktive klubber, men det ville vært mye bedre og mye mer tjenlig for hensikten med at det skal finnes en skøytesport og et skøyteforbund, om det var langt flere. Det er ikke umulig å få til, og det behøver ikke kreve så mye ressurser heller.

Samtidig har også periferien et visst ansvar. Vi må gi ledelsen en sjanse, og særlig midt i sesongen er det viktig å la dem konsentrere seg om de viktige arbeidsoppgavene de har, så lenge de ikke tramper alt for langt over streken. Vi må ikke opptre som småkonger, og gi et visst rom for muligheten at kanskje de veit hva de driver med allikevel. Vår jobb er å drive fram en brei skøyteaktivitet og dermed skaffe talenter som forbundet og deres ansatte kan bruke til å skape ny skøytehistorie med. For det trenger vi. Lykke til.

Forøvrig vil jeg be om at alle innlegg som støtter innføring av fellesstart i skøyter slettes fra lista og at innsenderne bannlyses fra forumet for all framtid. Det er trist å se forumet her synke til et så djupt nivå. Kommunikasjonen går så mye fortere på internett, og
det flommer over med all slags toskeskap og nederdrektighet. Men det går an å utøve en viss redaksjonell kritikk.


(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.