Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Lær av friidrettsforbundet!

I en artikkelserie i Aftenposten nylig, settes fokuset på en svært gledelig utvikling innen norsk friidrett. Artiklene beskriver hvordan man i friidrettsforbundet har valgt å ta utfordringen for å få frem flere unge utøvere som kan hevde seg internasjonalt. Arbeidet har vært planmessig gjennomført med friidrettssjef Ketil Tømmernes og juniorlandslagssjef og utviklingsansvarlig Trond Knaplund som frontfigurer. Bakgrunnen for satsingene var at man opplevde en sterk rekrutteringssvikt samtidig som man hadde flere internasjonale topputøvere på nittitallet. Fokuset rundt disse utøverne tok for stor del av ressursene og man greide rett og slett ikke å ivareta etterveksten. Heldigvis for friidrettsforbundet så har de oppegående mennesker i sentrale posisjoner som greide å ta denne erkjennelsen innover seg og endre fokus for å få rettet opp tabben. Man satset målbevisst på unge utøvere, blant annet ved å legge til rette for samarbeid på tvers av regioner og klubber, ved å benytte de beste trenerne man har til å trene yngre talenter, samle jenter i egne treningsteam på tvers av øvelser, gi utøverne mulighet til å føle på internasjonalt nivå gjennom å senke kravene til å delta i internasjonale stevner. ”De må utfordres”, sier Ketil Tømmernes og sender flere av de lovende juniorjentene til VM for senior. Han mener at friidretten må gi unge utøvere utfordringer for at de skal finne det attraktivt å fortsette. Det forventes ikke at de hevder seg i toppen fra første forsøk, men at de seriøst tar utfordringen i å bli bedre. Spennende tanker. Det eneste Tømmernes så langt er misfornøyd med er at man ikke i samme grad som for jentesiden har lykkes med å få frem mannlige utøvere. Friidrettsforbundet vil ta dette seriøst opp og iverksette tiltak. At de vil lykkes, tviler jeg ikke på.

Hvordan arbeider så skøyteforbundets ansvarlige med tilsvarende problematikk? En del mål er nedfelt i strategiplanen for 2007-2011. Det skal i tillegg utarbeides en handlingsplan for å sette denne ut i praksis, forhåpentligvis med konkrete tiltak. Forbundsgruppa har med seg en rekke yngre utøvere enn tidligere, det er bra, men vi finner her den motsatte situasjon av friidrettsforbundet – stort sett bare menn og kun en kvinne. Kanskje forbundets ledelse og sportslig ansvarlige burde ta denne utfordringen? Den nyopprettede juniorgruppa er en god begynnelse, men satsingen tar kanskje ikke tak i unge nok unge utøvere, det er her man trenger bredde – talenter har vi nok av. For øvrig skal satsingen mot yngre utøvere foregå gjennom regionene. Blir disse tiltakene for fragmentert? Skapes det brede nok miljøer? Ivaretas totalen rundt utøverne godt nok? Hva med støtteapparat? Utdanning? Er modellen i tråd med den som friidrettsforbundet har hatt suksess med? Hvilke utfordringer gis disse utøverne? Jentene får jo knapt delta i junior-VM fordi man forventer at de ikke vil hevde seg i toppen. Forbundet synes å ha en politikk som først og fremst går ut på å begrense utøvernes tilgang til utfordringer og fortelle dem at de ikke duger. Har man noe å lære av friidretten her?

På skøytetinget etterlyste Ståle Njåtun, Asker SK en forankring av den sportslige toppsatsingen i NSFs styre. Daværende skøytepresident Terje Andersen mente at dette var vanskelig å få til fordi det krever en kompetanse som er vanskelig å finne og at man derfor har benyttet olympiatoppen til dette. Kanskje man burde vurdere Njåtuns forslag på nytt? Kompetanse kan både skaffes og bygges opp, ikke minst når man har en så god rollemodell som friidrettsforbundet tilgjengelig. Styret kan for eksempel fritt velge å bygge opp et toppidrettsutvalg med den nødvendige kompetanse som støtte i sitt arbeid. Det er forresten ganske så tydelig for undertegnede at kunstløp har lykkes bedre med sin satsing på yngre utøvere de senere år enn hurtigløp. Skyldes kanskje dette at kunstløp har hatt mer sportslig kompetanse tilgjengelig i NSFs styre enn hurtigløp?

Og forresten: Friidrettsforbundet startet så smått med sin nysatsing for flere år siden. Det tar tid og krever politisk tålmodighet å bygge opp gode utviklingsmiljøer, men det vet ledere med kompetanse.
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.