Det er prisverdig at årets NM-arrangør vil utprøve nye konkurranseformer for skøytesporten, men med fare for å bli stemplet som reaksjonær: Har arrangøren tenkt over hvordan en slik jaktstart vil arte seg i praksis?

Man kan gjøre det ved hjelp av en "papirøvelse" basert på fjorårets NM allround i Bergen, hvilket jeg prøver på i det følgende. I Bergen i fjor var det ingen fall, derfor unngår vi problemet med at en fallende løper som f.eks. har tapt 10 sekunder på 500 m (hvilket utgjør 200 10000- meter-sekunder, dvs 5 runders tillegg på 10000 m!!). Hvis vi har gjort det samme i Bergen i fjor som årets NM-arrangør planlegger å gjøre, har vi fått følgende "startliste" for 10000 m for løpere plassert 13-24:

Bakke 0,0
A. Ervik 10,7
Pettersen 11,6
Nyquist 23,0
Berg 29,6
Langegård 42,1
Tverråen 43,6
Lauvålien 81,6
Kolnes 84,2
Johannessen 109,0
Myklebust 109,7
Hetland 115,5

Det vil si at allerede ved starten vil det skille ca. 3 runder mellom første og sistemann i feltet. Hvis vi så går ut fra at det skiller ca. 1 minutt i 10000 m-kapasitet på disse løperne ville avstanden i mål være bortimot 4 minutter, dvs løperne vil være spredt over 5 runder når første løper er i mål. En skikkelig funksjonærutfordring! Interessant for tilskuerne?

Hvis vi i fjor hadde gjort det samme med herrene som kjempet om NM-gullet, ville startlista sett slik ut:

E. Ervik 0,0
Sætre 48,5
Kristensen 96,4
Gravem 99,2
Bjørge 102,2
Grødum 104,6
Bårdsen 117,4
R.Borgersen 119,8
Christiansen 124,4
Slinning 129,2
Haugli 142,8
O.Borgersen 175,3

Her vil spredningen i feltet være enda større enn for "B-heatet" ovenfor, med ca. 4,5 runder mellom første og sistemann ved start. Og hva med målgangen? Og Eskil vil jeg ha gitt følgende råd: Vent til Lasse tar deg igjen, heng deg på han og "surf" deg inn til en NM-tittel med en rundes forsprang... For ordens skyld: det skilte 10,7 tidspoeng mellom 1. og 12. mann sammenlagt under NM i fjor (ingen fall), det utgjør 214 sekunder på 10000 m - ca. seks (SEKS) runder.

Tilsvarende regneeksempler fra dameklassen vil gi enda større utslag, her vil løperne allerede ved starten på den avsluttende 5000 m være spredt utover 5 runder (differanse 192,0 5000m-sekunder) - og i mål?

I internasjonale mesterskap vil selvsagt avslutningsfeltene bli noe tettere, men hvis vi tar utgangspunkt i fjorårets VM i Göteborg, ville avstanden mellom 1. mann Romme og 12. mann Zygmunt allerede i starten være 62,5 sekunder - dvs. nesten to runder. I dameklassen ville avstanden mellom 1. kvinne Klassen og 12. kvinne Vysokova i starten være 47,5 sekunder, dvs over en runde på en 5000 m. TV-produsentene klager over at kvartettstart er forvirrende, og jeg tror ikke at jaktstart i allroundkonkurranser vil være spesielt TV-vennligere enn kvartettstart...

Jeg mener at jaktstart på avsluttende distanse i en allround-konkurranse er lite egnet av følgende hovedgrunner:

  • Skøytesport utøves på en 400 m bane med de begrensninger det innebærer. Andre idretter som har jaktstart på programmet (langrenn, skiskyting, kombinert, orientering) har ikke det samme problemet. Det er ikke bare på grunn av konservatisme at jaktstart ikke forekommer i f.eks. friidrett og svømming, grener som har en tilsvarende "arenastruktur" som vår idrett.
     
  • Jaktstart som avslutningsøvelse i allroundkonkurranser baserer seg på 3 foregående øvelser, dermed kan differansen mellom utøverne i "finalen" bli relativt sett opp til 3 ganger større enn i idretter som har hatt suksess med jaktstart (langrenn, skiskyting, kombinert, orientering), hvor jaktstarten baserer seg på kun EN forutgående øvelse. Når vi dertil i tillegg er henvist til å boltre oss på en 400 m rundbane isteden for en 10km langrennssløyfe i skauen, sier det seg selv at overføringsverdien mellom langrenn og skøyter er heller tvilsom. Vi mangler noe så vesentlig som motbakker hvor utøverne kan sette inn avgjørende rykk!

Selvsagt gir jaktstartkonseptet i allround rom for spennende enkeltdueller underveis, men TV- og publikumsmessig kan disse lett forsvinner når man har løpere spredt over hele banen med ulikt antall runder igjen.

Hvis jaktstart skal fungere i skøytesporten - hvilket selvsagt er mulig, bør utgangspunktet for jaktstarten være en øvelse hvor differanser mellom utøverne ikke blir så store som etter tre løp i en allroundkonkurransen. Et spennende konsept kunne være jaktstart 10000 m basert på en vanlig 5000 m dagen før. Hvis vi tar utgangspunkt i fjorårets VM enkeltdistanser 5000 m, så skilte det her 15,2 sekunder (30,4 10000-sekunder) mellom 1. mann Uytdehaage og 12. mann Reidar Borgersen, en knapp runde. Et godt utgangspunkt for en spennende jaktstart... Dette burde kunne utprøves i World Cup-sammenheng eller nasjonalt i NM enkeltdistanser/Norges-Cup.

Jeg synes jaktstart-konseptet har tilført ski og skiskyting en ny og spennende dimensjon. Hurtigløp på skøyter er imidlertid en helt annen idrett med en helt annen arenastruktur. Sykling burde ha langt større mulighet med en slik konkurranseform enn skøyter - f.eks. 100 km tempo etterfulgt av 100 km jaktstart - på landevei selvsagt (i banesykling ville et slikt konsept være ytterst tvilsomt). Hvorfor har ikke sykkelsporten forsøkt dette?

Jeg er selvsagt ikke imot at NM-arrangøren utprøver konseptet, men jeg ber dere tenke nøye igjennom (det er jeg sikker på at arrangørene har gjort) de ulike implikasjoner en slik konkurranseform innebærer i allroundsammenheng, og har strategier for å møte de arrangementsmessige utfordringer forsøket innebærer.

Jeg kommer med mine innvendinger før NM for nettopp å sette søkelyset på mulige problemer med konseptet. Skadefro etterpåklokskap jeg liten sans for som innlegg i en viktig debatt. Vi må heller prøve å konsekvensanalysere nye opplegg grundigst mulig før gjennomføring, og ikke la oss rive med i en fullstendig ukritisk "reformiver".

Til NM-arrangørene - et alvorlig ment: Lykke til!

Arild Gjerde, som gleder seg stort til å overvære søndagens 10000 m i EM i Heerenveen - med normal parstart...