En kort replikk til Jarle Ruuds innlegg av 2. april i denne spalten:

Redaksjonen sørger ikke for å sette en effektiv «stopper for alle meningsytringer som på en eller annen måte går på tvers av hva som ledelsen måtte mene», for å bruke Ruuds egen formulering. Og vi både håper og tror at dette heller ikke er Ruuds mening.

Tvert imot, vi ønsker alle debattinnspill velkommen i våre spalter. Normale krav i forhold til norsk injurielovgivning må selvsagt ligge i bunnen, men foreløpig har ingen innlegg blitt avvist på dette grunnlag.

For vel to år siden hadde vi en frisk debatt om diverse uttak, og samtlige innlegg vi mottok ble publisert. I år har vi ikke mottatt noen innlegg med det viktige temaet som Ruud nevner, før vi nylig mottok Leif-Harry Hansens innspill som griper rett inn i en viktig organisasjonsdebatt for forbundet. Alle er velkommen til å delta!

Vennlig hilsen
Arild Gjerde
Ansvarlig redaktør

PS! Innlegg kan sendes til redaksjon@skoytesport.no