Vil skøytepresidenten snarest være så vennlig å kutte ut de stadige utsagnene til offentligheten om at skøytesport, og spesielt allroundmesterskap, er kjedelig? Verre reklame for skøytesporten kan man vanskelig tenke seg.

Andre kan få lov til å mene dette hvis de vil, og vi kan gjøre det vi kan for å overbevise dem om det motsatte. Men når en av våre egne går rundt og tuter med ulvene, kaster han vrak på det arbeidet vi andre gjør for å fremme skøytesporten. Mange i klubbmiljøene legger ned det meste av fritida si på dette, og da må ikke NSF drive på og trekke i den andre enden av tauet.

Skøyteforbundet har nå, som ved stiftelsen i 1893, en formålsparagraf om å fremme skøytesporten. Følg denne!