TV-nyhetene, NRK1, en dag i romjula:

«Skøytesporten har opplevd dramatisk publikumssvikt denne sesongen, og noe drastisk må gjøres om ikke sporten skal dø.»

Påstanden ble understreket gjennom korte intervjuer med Børge Stensbøl, Terje Andersen og Ådne Søndrål: sistnevnte i egenskap av NRKs «ekspertkommentator».

Én ting er at innslaget var usedvanlig slett journalistikk. TV-folkene hadde ikke tatt seg bryet med å sjekke om påstanden stemmer, eller stille spørsmålstegn ved hvordan 3 stevner av den minst populære sorten kan gi grunnlag for en slik påstand. Heller ikke hadde de giddet å sette seg inn i den konfliktsituasjonen NSFs styre har skapt med sine «moderniseringsutspill». Og at det er de mest tradisjonelle arrangementene som har beholdt publikumsinteressen, eller at de foreslåtte «nyskapningene» har vært forsøkt i årevis uten suksess, var tydeligvis ukjent.

Men dårlig journalistikk må man alltid regne med; ikke minst på NRK, der sportsredaksjonen ­ med noen hederlige unntak ­ ser ut til å bestå av unge karrierejournalister uten genuin idrettsinteresse. Langt mer betenkelig er det, at initiativet til innslaget vanskelig kan ha kommet fra andre enn NSF og/eller Olympiatoppen. Hadde NRKs folk selv gravd frem stoffet, ville fokuset ­ i henhold til alminnelige «journalistiske» prinsipper ­ utvilsomt ligget på konflikten mellom forbund og fans.

Hva ønsket så NSF/Olympiatoppen med et TV-innslag som dette? Det er vanskelig å se det som annet enn et forsøk på posisjonering i forhold til motstanderne av «moderniseringsforslagene». Jeg vegrer meg mot å tro at man er villige til bevisst å ofre «idrettens anseelse» for å fremme egne posisjoner ­ men i praksis var det det som skjedde her.

Det publikum fikk se, var tre mer eller mindre ansette idrettsprofiler (jeg har vanskelig for å omtale Stensbøl som «ansett»; som leder for Olympiatoppen har han bidratt betydelig til å redusere Norge fra en «mindre stormakt» på idrettsarenaene, til en middelmådighet på mindre enn 10 år) som samstemmig definerte hurtigløpssporten som «kjedelig og gammeldags».

Dette er et klart signal til TV-seere og publikum, kort tid før skøytesesongen starter for alvor. Hvor stor effekt et slikt TV-innslag har, får vi vite når seertallene for EM foreligger. Vanligvis er et slikt mesterskap ­ uansett hva «ekspertisen» måtte mene ­ blant de mest sette sportssendingene på TV. En nedgang i seertallene denne vinteren kan kanskje ses som en seier for de som ønsker «modernisering» ­ men for sportens del er det et nederlag. Om en nedgang kommer etter et «PR-stunt» som dette, har NSFs styre og Olympiatoppen mye å svare for.

Jeg velger altså å tro at «moderniseringstilhengerne» ikke er så kyniske at de bevisst lager dårlig reklame for hurtigløpssporten for å minske seertall (og billettsalg før VM) for å svekke motstandernes argumenter. Men virkningen er like sterk, enten utspillet skyldes bevisst kynisme eller amatørmessige medieutspill.

De som medvirket til dette TV-innslaget bør snarest gå i seg selv og forsøke å rette opp skaden. Ideelt sett burde NRK bytte ut Søndrål med en mer kompetent «ekspert» ­ men det er nok for mye å håpe på. Episoden burde uansett få noen alarmklokker til å ringe hos dem som tror at det å opptre på medias premisser betyr suksess. Media gjør som de vil, og ved offentlig å insistere på dårlig selvtillit, slik NSF nå gjør, gjør man seg til et lett bytte.